Projectes

Són projectes específics, que recollint la tradició i la renovació pedagògica, avancen cap a la creació d’espais interactius i innovadors d’aprenentatge i de formació, per donar resposta a les necessitats actuals i futures dels centres educatius.

Aquests projectes es construeixen a partir de la col·laboració amb entitats, institucions i centres educatius de l’entorn, amb la finalitat de crear una xarxa d’intercanvi d’experiències contrastades que contribueixin a l’èxit educatiu.

Share