El Cesire-àmbit lingüístic col·labora amb el Col·legi de Llicenciats, a les “IV Jornades de llengua i literatura: La llengua oral” (divendres 19 i dissabte 20 d’octubre), amb la presentació d’experiències de llengua oral i del monogràfic “Saber parlar” de Perspectiva Escola, que mostra els resultats del grup de treball de llengua oral formal, Oraula, de recerca a les aules.

Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya

Programa en pdf