Recursos per a l’aula

Genèrics. Activitats, projectes i simulacions

Aplicació de Recursos al Currículum (ARC) Repositori de propostes didàctiques. CESIRE

Projects for your classroom. Instructables

Wolfram demonstrations. Col·lecció d’interactius diversos

Phet simulations (castellà). Selecció d’interactius diversos

Phet simulations (versió en anglès). Col·lecció d’interactius diversos


Energia

Les energies renovables. L’alternativa  al col·lapse dels recursos fòssils. Proposta didàctica. CMES i CESIRE

Recursos educatius sobre energia. Institut Català d’Energia

Recursos educatius sobre energia eòlica. ESO. EolicCat

Recursos educatius sobre energia eòlica. Batxillerat. EolicCat

Wind Energy Simulation. Simulador de parc eòlic. GoLab


Processos tecnològics

Un procés tecnològic i humà: el tèxtil. Activitats interactives. Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Impressió 3D i matemàtiques. Activitats d’aula. CESIRE, àmbit matemàtic.


Tecnologia per al Desenvolupament Humà i Sostenible (TpDHS)

Tecnologia Libre de Conflicto. Propostes didàctiques Edukalboan


Programació

Phyton per a no programadors. Viquillibres

Aprenentatge creatiu amb Snap!. Ateneu XTEC

Mecànica

Simulador de transmissions amb rodes dentades.

Habitatge

Floorplaner. CAD de disseny arquitectònic 2D i 3D

Sweet Home 3D. CAD de disseny arquitectònic 3D

Estructures

Bridge designer. Simulador d’estructures de ponts

Bridge builder. Joc-simulador d’estructures de ponts

Cargo bridge. Joc-simulador d’estructures de ponts

Electricitat / Electrònica

Tinkercad Circuits. Disseny i simulació de circuits electrònics

Normativa: Unitats i simbologia. Redacció d’informes

Unitats legals i Sistema Internacional d’Unitats


Escriptura correcta de valors numèrics i les unitats de mesura. Correcció de les faltes d’ortografia tècniques.

Simbologia normalitzada

Redacció d’informes