L’Escola Sant Jaume de Bràfim i la ZER Atzavara

La nostra escola forma part de la Zona Escolar Rural Atzavara juntament amb les escoles d’Alió, de Nulles i la de Vilabella.

Formar part d’una ZER significa augmentar la capacitat de treball, ja que és un col·lectiu més ampli format per tots els mestres de les escoles i els especialistes itinerants. Entre tots els membres es prenen acords, sobre diferetns punts que afecten a l’aprenentatge dels infants com poden ser: sortides, metodologia de treball…

Les Associaicós de Mares i Pares sumen els seus esforços individuals, que com a pares i mares d el’escola de la qual formen part realitzen i fan aportaciones a nivell de ZER.

Així donen la possibilitat als alumnes dels altres col·legis, per tal de què puguin participar en activitats extraescolars, que han organitzat a nivell del seu poble.

La ZER té el Claustre d’EScoles, i el Consell Escolar de tota una zona, respectant la identitat de les escoles de cada poble, i entre tots cal anar trobant l’equilibri i una entesa.

A més coordina les idees d’organització i educatives, compoartint el mateix projecte educatiu que s’ha elaborat de manera conjunta.

L’administració sap molt bé, que el model d’escola rural cal mantenir-lo i cuidar-lo ja que suposa el manteniment demogràfic de l’indret. Sense aquest servei educatiu la població de l’indret minvaria, i es donaria l’abandonament per part dels seus habitants.

L’escola rural, és una model pedagògic amb flexibilitat horaria, de recursos i materials, així com també d’agaupamerits. La seva metodologia potencia les conferències, els desdoblaments, els grups de treballs individuals, en petit grup, en gran grup, la globalització de continguts dels currículum i la seva adequación a l’entorn són un fet.

Rosa M. Andreu i Rabassó

Directora de l’Escola de Sant Jaume de Bràfim