Història

L’escola Miquel Granell és anomenada així en record del que va ésser pedagog de gran renom i fundador de les primeres escoles a Amposta.

El nostre centre és el que té la història més llarga de tota la ciutat. Fundada al 1909 l’escola Miquel Granell, anomenada llavors “Escuelas nacionales”, va ésser l’única escola de la ciutat durant molts d’anys. Es trobava ubicada al parc municipal.

A principis dels anys seixanta i a mesura que Amposta es feia gran, es creà l’Institut Laboral “Ramon Berenguer IV”, i fou dintre de les instal·lacions del Miquel Granell on començà a funcionar, ja que no disposava d’infraestructura.

Quan es va construir el centre per a l’institut, el Miquel Granell va seguir funcionant com a escola, fins que arribà un moment en què la matrícula era tan alta que es va construir un nou centre d’EGB al costat mateix de l’institut. Aquest nou centre s’anomenà “Mestre Agustí Barberà” i es nodrí de part de la plantilla de professors i alumnes de l’escola Miquel Granell.

Al cap d’uns anys la ciutat d’Amposta experimentà un gran creixement econòmic i demogràfic, la qual cosa comportà de nou la saturació de l’escola. Va ser el moment de la creació d’un nou col·legi. Aquest s’anomenà Soriano Montagut i es va ubicar al costat del cementiri, a la carretera de Santa Bàrbara. Part dels professors i alumnes del Miquel Granell van passar al nou centre. A partir d’aquell moment el col·legi Miquel Granell solament va tenir nivell de preescolar, nodrint amb aquests alumnes l’escola Agustí Barberà i l’escola Soriano Montagut.

El Miquel Granell, després de quasi 80 anys de funcionament, es trobava amb unes instal·lacions obsoletes i s’inicia la construcció d’un nou edifici al carrer Sebastià Juan Arbó 121. Aquest edifici fou construït en dues fases.

Al setembre de 1987 a la ubicació actual van començar l’escolarització dues línies de 1r, 2n i 3r, mentre que les quatre línies de P4 i quatre de P5 van continuar a les antigues escoles. Durant el curs 1988-89 es va cursar de 1r a 4t i al setembre de 1989 l’escola ja es va completar amb la incorporació de l’alumnat de P4 i P5 que venia des de les escoles del parc i el de 6è, 7è i 8è que procedia de l’escola Soriano Montagut. Aquest curs el Sr. Josep Gestí va entrar com a director, càrrec que va rebre de la Sra. Montse Roig i que va exercir durant 22 anys. Al juny del 2011 la seva jubilació va suposar un canvi de direcció que va recaure en l’actual directora, la Sra. Mercè Masip.

El 27 de setembre de 1989 l’Honorable Sr. Josep Laporte va fer la inauguració oficial del centre. Anys més tard, el 10 de febrer de 2006 una altra consellera, l’Honorable Sra. Marta Cid, va visitar l’escola amb motiu de la inauguració de les Jornades Pedagògiques de l’Anglès del Grup de Mestres d’Anglès del Montsià, que se celebraven a l’escola.

El primer número de la revista escolar va aparèixer al juny de 1989. Per triar el nom i el logotip es va fer un concurs i va sortir escollida la proposta de l’alumna Maria Romeu. Va néixer així la revista de l’escola Miquel Granell amb el nom de Col·le-Text. Al juny del 2006 es publicà la primera revista digital, amb una periodicitat anual, que substituïa a l’antiga de paper. El curs 2016-17 va deixar d’elaborar-se perquè totes les activitats es publicaven a la web del centre.

El curs 1990-91 l’AMPA va convocar per primera vegada el Certamen Literari de Sant Jordi en el qual participa sempre tot l’alumnat de l’escola en diverses modalitats artístiques i literàries. Aquest mateix curs l’AMPA organitzà un concurs per escollir el logotip de l’escola; va sortir guanyador “El Miquelet”, presentat per Marian Drago.

Entre els anys 1993 i 2004 l’escola va rebre tres premis Baldiri Reixac en reconeixement a la seva tasca educativa. El primer el curs 1993-94 a l’alumnat de 8è d’EGB per l’elaboració de l’”Auca Històrica d’Amposta”. El segon el curs 1995-96 “En reconeixença a una llarga trajectòria en la consolidació lingüística i cultural d’una escola que, amb un equip dinàmic i engrescat i un entorn favorable, ha optat per potenciar la iniciativa, la creativitat i la realització de projectes de molt interès”, segons les paraules del jurat. I el tercer al juny del 2004, de nou en la modalitat d’alumnes pel treball elaborat a 6è “Gent de la nostra terra”.

Tanmateix, durant els cursos 1996-97 i 1997-98 es van elaborar dos vídeos, un sobre el conreu de l’arròs i l’altre sobre el de l’olivera, essent el de l’arròs finalista al III Concurs de video escolar.

El 2000-01 es presentà el CD “Cantem i ens divertim” interpretat per alumnat de l’escola i coordinat per Francesc Cerdà, mestre de música.

L’escola ha participat en dos projectes Comènius. El curs 1998-99 es va iniciar el primer com a centre coordinador amb el tema “Els recursos hidràulics i les seves aplicacions” junt amb un institut de Saint Jean de la Ruelle (França), una escola de Sao Joao da Madeira (Portugal) i una altra de Marina di Massa (Itàlia). El segon es va desenvolupar des del 2002 fins al 2005 i es va participar com a centre associat amb el tema “Aigua…Home…Medi” juntament amb quatre escoles europees: una escola de Glonn (Alemània), una de Novi Ligure (Itàlia), una de Lubey (França) i una altra de Nottingham (Anglaterra).

El curs 2002-03 es va concedir a l’escola el distintiu d’Escola Verda que s’ha anat renovant i que ha suposat la incorporació en la dinàmica escolar d’activitats i projectes que permeten la conscienciació de l’alumnat en la millora de l’escola i del medi ambient, entre ells els dos horts escolars, un de plantes aromàtiques i l’altre d’horta.

Des del l’any 2005 l’escola col·labora amb la Marató de TV3. Els primers anys a la fira de Santa Llúcia es venien pastissos elaborats pels pares, però a partir de 2009 s’organitza un esmorzar solidari de pa amb xocolata a l’escola.

La participació en el projecte Puntedu, iniciat el curs 2006-07, va suposar la dinamització de la biblioteca escolar. Es va organitzar un concurs entre els alumnes de 5è i 6è per triar el logo i sortí escollit el de Mar Forcadell. Com a eslògan s’acordà “Un llibre, un amic per somiar”.

La coral “Els Miquelets”, que es va formar el curs 2007-08, i el grup de jota “La Rondalleta”, que es va iniciar el curs 2008-09, omplen de música, ball i color les celebracions escolars.

Des del curs 2010-11 i fins al 2014-15 el centre va estar dins d’un Pla d’Autonomia de Centre que va suposar la incorporació d’activitats de dinamització i va introduir l’avaluació com a eina de millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

El curs 2010-11 l’alumnat de 6è va guanyar el concurs de televisió Fish and Chips, on va demostrar el seu domini de l’idioma anglès. Aquest mateix curs s’inicia el treball amb tallers internivells a educació infantil i aquesta metodologia comença a aplicar-se a educació primària el curs 2016-17.

El curs 13-14 es van commemorar els 50 anys de la creació de l’escola Miquel Granell i els 25 que es trobava ubicada al nou emplaçament. Es van fer al llarg del curs diverses activitats que van acabar amb un acte solemne a La Unió Filharmònica. Aquest curs es va introduir el projecte d’escacs a l’escola dins de l’horari lectiu.

El curs 2015-16 es van celebrar els 25 anys del Certamen Literari de Sant Jordi amb un acte a La Lira Ampostina on estava present tota la comunitat educativa.

El curs 2016-17 s’inicia un procés de renovació del pati per a crear espais de joc creatius i d’aprenentatge.

El curs 2017-18 s’entra a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques amb la voluntat de desenvolupar el treball per competències al centre i del Programa de Salut Integral per a afavorir l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància.

A l’estiu del 2018 s’inicien obres de reforma i al setembre es pot començar el curs amb un nou menjador escolar i una nova aula d’usos múltiples a la qual se li dona el nom de “La Miqueleta”.

És una escola amb esperit d’innovació i de servei a la ciutat d’Amposta que durant aquests anys ha engegat projectes, colònies, intercanvis, sortides i xerrades. Una escola que ha anat adequant espais per a biblioteca, laboratori, sala d’idiomes, hort, aula d’informàtica… Una escola que segueix el pas de l’any amb els canvis de la natura i també amb les festes. Escola atenta al teatre, a l’esport, sensible a les campanyes de solidaritat, amb revistes participatives, amb biblioteques d’aula per compartir la lectura…

Ja des del seu origen, i junt amb la resta de les escoles catalanes, va iniciar i ha anat consolidant un model d’escola que ha sabut integrar totes aquelles inquietuds i formes de pensar dels que han vingut a viure a Catalunya. Tal com queda reflectit en el projecte lingüístic, el català és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge, alhora que eina de cohesió entre totes les persones del centre.

Ha apostat per la participació activa de l’alumnat com a via òptima en el seu procés d’aprenentatge, per la formació d’alumnes capaços d’afrontar la realitat social que els envolta, per l’adquisició de coneixements en cada una de les àrees, a més del treball d’hàbits personals. Amb aquest objectiu es fomenta l’esperit crític, el compromís personal i la participació de les famílies en la vida escolar. Com a tret diferenciador es potencia el coneixement i l’ús de les noves tecnologies. En aquest sentit és una escola innovadora i de referència. Totes les aules estan equipades amb pissarres o pantalles digitals i ordinadors; es compta amb iPad’s i amb material de robòtica.

Són molts d’anys d’activitats, vivències, esforç, entesa, caliu humà i aprenentatge, de trajectòria comuna que queda reflectida en un resum de fets i dates.