L’escola

L’Escola Arraona és un centre de màxima complexitat ubicat en un extrem del barri dels Merinals (Sabadell). No està totalment envoltada per habitatges ni es troba enmig de la ciutat. Per aquest motiu, l’alumnat és majoritàriament del propi barri.

Els principis rectors amb els que l’escola es basa, marcats així per llei, determinen que aquesta sigui:

  • Laica.
  • Inclusiva.
  • Respectuosa amb la pluralitat.

I que vetlli per:

  • Implicació de les famílies.
  • Preservació de l’equitat i cerca de l’excel·lència.
  • Respecte envers les idees i creences d’alumnes i famílies.
  • Implicació activa en l’entorn social.

MISSIÓ I VISIÓ DEL CENTRE:

Facilitar al nostre alumnat la seva integració a la societat, dotant-lo d’eines bàsiques i essencials que li ho permetin fer a partir d’opcions educatives el màxim de properes a la seva realitat, orientant-los a ampliar la seva mirada cap a una societat oberta, lliure i amb oportunitats per a tothom.

Volem ser un centre que:

  • faciliti i potenciï el coneixement i desenvolupament de les competències del nostre alumnat, fent un èmfasi especial en les lingüístiques, per tal de millorar així les seves capacitats d’integració en la societat.
  • propiciï competències de caire social als nostres alumnes per tal que en un futur actuïn essent capaços de distingir i acceptar les conseqüències de les seves accions.