Espai destinat per treballar continguts i activitats de Llengua Catalana.

Espai destinat a treballar continguts de Coneixement del Medi de 6è de primària