Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Logo de l'Ins. Agustí Serra Orientació adreçada a professors sobre recursos del moodle i organització de l'Àgora per a l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
Girasol de juliol

Sessió divulgativa sobre l'agora per a professors de l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
(2 juliol 2013 / 18 setembre 2013)

informació a visitant Informació adreçada a qualsevol visitant del moodle de l'Institut Agustí Serra i Fontanet

Eines per treballar les habilitats socials i lingüístiques a l'Aula d'Acollida.

Des chansons pour écouter et/ou travailler individuellement ou en groupe.

"Surviving in the english language"
English for ESL students

EXERCICIS DE MATEMÀTIQUES DE 1R PRIMER D'ESO

Llibre de text de Vicens Vives Ciències Naturals amb adaptació a la diversitat (previst per a grup 1C1)

Llibre de text del curs
Curs de Ciències Naturals de 1r d'ESO, amb recolzament del llibre del Grup Promotor Santillana, per a grup 1A (curs 13-14)

Actividades  y  materiales  complementarios de   LENGUA CASTELLANA  1º  ESO

    

Taller del mètode científic és un curset de l'àrea d'experimentals.

Actividades   y materiales  complementarios  de  LENGUA  CASTELLANA  2º  ESO

 

Ciències Naturals de 2n ESO- Adaptació curricular.
Jocs i passatemps per passar una bona estona
Mates 2n ESO Curs 2012/2013

curs de 2n de tecnologia per a seguir els estudiants de l'institut

Activitats de Biologia i Geologia de 3r d'ESO

Imatges sobre l'espiral i la seva construcció.

Llibre de Santillana Curs de Física i Química per a 3r d'ESO, programat amb la utilització conjunta del llibre de text de Grup Promotor Santillana.
informàtica Optativa d'Informàtica per a 4t d'ESO, materials i activitats

I desprès, què?

Curs de la professora Noemí de l'optativa de tecnologia de 4t d'ESO

Orientació educativa per a 4t d'ESO

Pruebas oficiales del Departament d'Ensenyament en competencia lingüística: Lengua castellana.

Biologia 4t ESO

Curs de Matemàtiques de 4t d'ESO, itinerari de batxillerat científic. Recursos, activitats, petits projectes... creats i/o seleccionats per mi.

Autor/a: Victòria Oliu
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Resums i exercicis per a seguir durant el curs a l'optativa de Tecnologia de 4t d'ESO

El present curs dóna cabuda a les seixanta hores de Projecte Integral que s'han de realizar per superar el curs PQPI d'Auxiliar d'Oficina.

Aquí trobareu tota la documentació relacionada amb el PQPI i la nostra tutoria.

Curs de tècniques administratives bàsiques

Francesca Mateu, professora del Mòdul "Atenció bàsica al client".

Presentacions de la matèria de Biologia de Batxillerat
Ciències per al món contemporani
Treball d'autoentrenament. Cal seguir les indicacions del treball. Teniu referències del dossier.

Economia de l'empresa 1

       
       
   
      Carpeta de recursos.
Presentacions de la matèria de Biologia de Batxillerat

Materials de la Matèria d'Electrotècnia.

En aquest curs s'estudien les característiques generals de l'arquitectura del s. XX, tot centrant-se en els autors i les corrents més destacades i ajustant-se als continguts de selectivitat de la matèria d'Història de l'Art.
Història de l'Art per a 2n de Batx.

Materials de la Matèria d'Electrotècnia.

ECONOMIA D'EMPRESA DE SEGON DE BATXILLERAT CURS 2011-2012

Matemàtiques 2 bat Ciències-Tecnològic
Recull d'informacions i documents relatius al batxillerat i les PAU

c8 English for Commerce

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE PROPÒSIT GENERAL 

aqui trobaràs informació de tutoria i FCT

Francesca Mateu, professora del Mòdul 11 "Empresa a l'aula".

Materials del mòdul 10 d'Electrotècnia del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

UF1 Dibuix tècnic aplicat als automatismes. UF4 Automatització Pneumàtica i electropneumàtica. UF5 Automatització programable.

Electrònica digital i analògica.

Carles Cera Subirana

Electrònica digital i analògica.

Carles Cera Subirana

Instal·lacions Elèctriques Especials (Matí)

Carles Cera Subirana

Mòdul 8 Instal·lacions elèctriques especials
Moodle destinat als alumnes del matí de 2n curs d'instal.lacions elèctriques i automàtiques (matí)

Apunts del professor de la assignatura.

Curs en moodle destinat als alumnes de segon curs, matí.

Anglès per a les Arts Gràfiques: 1r curs de Preimpressió.

CURS DE MATEMÀTIQUES DEL CAS

CAS 2

Física - Tecnologia

Material moodle de la professora Francesca Mateu, per treballar dins el Mòdul 01 "Comunicació i atenció al client".

UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client.

Documentacio de constitucio de les entitats

Mòdul d'Ofimàtica del 1r curs del CFGS d'Administració i Finances.

POLÍTIQUES DE MÀRQUETING A

POLÍTIQUES DE MÀRQUETING B

GESTIÓ DE LA COMPRAVENDA A

GESTIÓ DE LA COMPRAVENDA B

CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

MÒDUL 1  SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

MÒDUL 2  SISTEMES SEQÜENCIALS PROGRAMABLES

Apunts i exercicis de classe.

Materials del crèdit d'Informàtica Industrial corresponent al primer curs del Cicle Formatiu de Sistemes d'Automatització i Robòtica Industrial

Materials de consulta dels alumnes matriculats a 1r curs que estan cursant el mòdul professional de Documentació Tècnica.

Mòdul professional 6: sistemes programables avançats.

Durada : 99 hores     Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: sistemes avançats de control industrial. 66 hores
  • UF 2: sensors avançats. 33 hores

Planificació de Projectes en el àmbit dels Sistemes Automàtics. En aquest curs es mostren les tècniques de gestió de Projectes més comuns en el món de l'empresa i s'apliquen a projectes d'automatismes que els alumnes realitzen en aquest cicle.