Skip available courses

Available courses

Aquest curs està pensat per reforçar les classes presencials de Filosofia i Ciutadania.

GES

INFORMÀTICA

Projecte certificació COMPETIC. Curs 2014-15

Projecte certificació COMPETIC

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

ANNA

INFORMÀTICA BÀSICA