Available courses

INFORMÀTICA

Curs de Moodle per a l'avaluació del projectes COMPETIC del curs 2015-16

Projecte certificació COMPETIC. Curs 2014-15

Projecte certificació COMPETIC

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

ANNA

INFORMÀTICA BÀSICA

CASTPRE

CATPRE

MATPRE