El propòsit d'aquest curs és el de complementar el treball a l'aula dirigint-se directament a l'alumne per tal de: 1) reforçar de les Matemàtiques de cicle mig amb alguns materials teòrics (presentació de conceptes,...) 2) però sobretot activitats pràctiques (enllaços a pàgines web, JClic,...) així com 3) oferir als mestres un conjunt de materials de reforç i/o ampliació (fitxes, fotocopiables,...)