On som

Institut Jaume I
Carrer Advocat Gallego, s/n
43840 SALOU

 

Escoles adscrites a l’institut:
Al municipi de Salou no hi ha adscripció de centres

Correu electrònic de contacte

secretaria@iesjaume1.cat