AMPA

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, composta pels seus socis i una Junta.
L’objectiu és col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

L’AMPA forma part del Consell Escolar de l’escola.
Socis de l’AMPA: pares i mares o representants legals dels alumnes matriculats en el centre, que manifesten la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i que contribueixen a sostenir-la amb les quotes corresponents.

Junta de l’AMPA: òrgan sobirà de l’Associació, que es reuneix habitualment com a mínim, cada mes, i s’encarrega de la coordinació de tota l’activitat de l’AMPA. Es té contacte continuat amb l’Escola per donar un cop de mà en el que calgui.

Col·laborar amb l’AMPA és tenir l’oportunitat de participar en la vida de l’Escola del teu fill o filla. Us animem a fer-nos arribar qualsevol suggeriment i sobretot, a encoratjar-vos a formar-ne part activa.