Escola informa (Jornada continuada)

Del 7 al 22 de juny, de 9:00 a 1:00
ES MANTENEN ELS MATEIXOS ACCESSOS D‘ENTRADA I SORTIDA DE L’HORARI LECTIU.

MENJADOR:
Els alumnes que es quedin a menjador s’han de passar a recollir entre les 2:45 i les 3 pel portal del pati. Us preguem puntualitat.

CASAL DE TARDA:
L’AMPA organitza un Casal a les tardes del dia 7 al 22 de juny. L’horari és de 3 a 5. L’entrada (si el nen/a no s’ha quedat a menjador) i la sortida seran per la porta principal.
Llegeix més»