Instagram

En el nostre Web podeu veure les publicacions actualitzades des d’aquesta app

 

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

CODI DEL CENTRE: 08009156

Llistat d’alumnes assignat al centre:
Llistat de sol·licituds baremades ordenades (1a. opció):
Oferta de places definitiva:

Educació Infantil, Primària i Secundària

Les famílies que volen plaça  per a  P4 i P5 cal que es posin en contacte directament amb l’escola.

Període de presentació de sol·licituds fora de termini:
  • Educació Infantil, Primària i Secundària: del 6 al 26 d’abril.
Dates de preinscripció
  • Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març.
  • Educació Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març.

Web del Departament d’Educació amb informació del procés de preinscripció i matriculació: preinscripcio.gencat.cat

Vídeo explicatiu de com cal omplir la sol·licitud de preinscripció.

https://www.youtube.com/watch?v=OuhbC06EQSs&t=10s

Vídeo explicatiu del procés de preinscripció: documentació a adjuntar.

https://www.youtube.com/watch?v=7Jz8gYBFCFM

Vídeo explicatiu de com digitalitzar els documents per als tràmits en línia.

https://www.youtube.com/watch?v=0I6JyatO37E