Els instruments

Instruments de corda fregada

Instruments de vent metall

El piano per dins

Tots els instruments

Tots els instruments

Instruments de vent

isntruments de vent metall

Piano i violoncel toquen: Let it go!

Altres instruments de percussió