Aquí hi trobareu el recull d’evidències d’aprenentatge que conforma el nostre dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital) i la selecció de les aplicacions i eines digitals que utilitzem de forma habitual per cercar informació, construir coneixement.