Visió

Volem esdevenir una ZER referent en l’àmbit d’organització i gestió. Desenvolupar una metodologia encara més activa per aconseguir la qualitat i l’excel·lència en l’àmbit pedagògic, disposant d’un bon ambient de treball i d’una cultura ferma respecte a aprenentatges fonamentals: participació, treball en equip i capacitat d’esforç.

Potenciem el treball col.laboratiu com eina per garantir la competència i l’autonomia de les persones en entorns adversos, nous i canviants.

Les TAC ens han de servir per aprendre amb la tecnologia superant els nostres condicionants i limitacions geogràfiques.