Valors

Equitat i ensenyament públic de qualitat.

Cultura de l’esforç i la responsabilitat.

Aprenentatge permanent.

Capacitat de fer observació i recerca.

TAC al servei de l’aprenentatge

Valor de la diversitat i de les possibilitats de l’entorn proper

Participació i sentiment de pertinença.

Treball en equip i col·laboratiu.