Normativa

En aquest apartat els donem a conèixer tots els documents de gestió que disposem a la ZER Mestral.

Deixem a la seva disposició un conjunt de documents, tots aprovats pel Consell Escolar de la ZER i pel Consell Escolar de cada centre, que es poden consultar per si són del seu interès. Cal remarcar que per la seva naturalesa aquests documents estan en procés de revisió i actualització constant. Queda prohibida la reproducció total i/o parcial de qualsevol d’aquests documents sense l’autorització expressa de la ZER Mestral (Departament d’Ensenyament).