Missió

Som una ZER pública, catalana, aconfessional i inclusiva.

El nostre model pedagògic aposta per una metodologia viva basada en la participació, la implicació i la valoració del treball ben fet per obtenir bons resultats educatius i posar les bases d’un aprenentatge permanent. Portem a la pràctica un E-A personalitzat a mida de les necessitats dels alumnes, els quals són i es senten els principals protagonistes.

La nostra finalitat és millorar l’aprenentatge, potenciant el treball en equip, inserir-nos plenament en el nostre entorn per oferir un servei pròxim, de qualitat i generador d’oportunitats i d’horitzons.