Projectes de treball

En aquesta secció podreu accedir als diferents projecte de treball globalitzat que la ZER Mestral ha dissenyat en l’actual context de confinament i tancament de les escoles davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

Les activitats dissenyades pels equips docents s’han orientat a desenvolupar les competències bàsiques, prioritzant tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars. S’han propostes setmanals, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat per afavorir la millora dels aprenentatges, a través de l’entorn google classroom. 

Seguint l’estructura de webquest o cacera del tresor, hem proposat reptes seguint els criteris de:

● Cada activitat ha de donar resposta als objectius formulats
● Cada activitat ens ha de resoldre una part de la “Gran Pregunta” o repte
● No es pot avançar de tasca si no hem resolt la tasca prèvia
● Es poden plantejar tasques individuals, petit grup i gran grup
● Els continguts són les eines i recursos per gestionar i esbrinar els reptes o preguntes.

Podeu accedir a les diferents propostes i fer-nos arribar les vostres opicions i suggeriments de millora.

Equip docent de la ZER Mestral