GEP

L’ESCOLA ELS CASTANYERS SOM UN CENTRE GEP!

El GEP és un projecte d’innovació pedagògica que té per objectiu millorar la competència lingüística en llengua anglesa de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Aquest projecte ens permet incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars a través dels projectes que realitza l’alumnat.

 

Els objectius del projecte són:

  • Desenvolupar treballs d’investigació on utilitzem l’anglès d’una manera més global i significativa.
  • Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa.
  • Aprofundir en la cultura anglesa i en altres d’europees.

 

 

Amb aquests objectius es vol aconseguir:

  • Promoure una metodologia basada en els projectes.
  • Augmentar la presència de la llengua anglesa per fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
  • Establir relacions amb altres escoles d’Europa.

IMATGES