GEP

L’ESCOLA ELS CASTANYERS SOM UN CENTRE GEP!

El GEP és un projecte d’innovació pedagògica que té per objectiu millorar la competència lingüística en llengua anglesa de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Aquest projecte ens permet incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars.

 

Els objectius del projecte són:

  • Millorar la comprensió oral i lectora en llengua anglesa de l’alumnat.
  • Millorar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa de l’alumnat.
  • Promoure el plurilingüisme amb les diferents festes i activitats del centre a la comunitat educativa.

 

 

Amb aquests objectius es vol aconseguir:

  • Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
  • Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
  • Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’escola, per tal de fer-la més funcional i significativa.

 

 

 El projecte s’aplica a les àrees:

  • Coneixment del medi natural a CS.
  • Visual i plàstica a primària.
  • 1 hora diària dins dels treballs per projectes a CI i CM.

 

IMATGES