Qui som

Som una escola rural que forma part de la ZER Guilleries juntament amb l’Escola El Gurri de Taradell amb la que compartim no només els especialistes, sinó també projectes, sortides, colònies, etc.

L’Escola Els Castanyers de Viladrau forma part de la comarca d’Osona i és de la província de Girona. El terme municipal té una extensió de 51 km2 i el poble està a 821m. d’altitud. Es troba en plena zona de contacte entre el Montseny i les Guilleries. El municipi té 1031 habitants (dades gener 2016) i té molta importància la funció d’estiueig i segona residència.

La quasi totalitat de la població escolar prové de famílies integrades en el poble, treballadors i treballadores en actiu, de nivell sociocultural mitjà. A causa de la crisi a l’escola  ha disminuït la immigració, malgrat tot continua havent-hi un 10% de famílies amb dificultats socioeconòmiques. Hi ha aproximadament un 10% d’alumnat amb NEE.

El percentatge d’immigració de l’alumnat és baix, i els llocs d’origen són: Magreb, Àfrica  central, Sud Amèrica i Polònia. Representen un 10% del total d’alumnat del centre.

La ràtio de les aules oscil·la al voltant de 15 alumnes i segons el nombre d’alumnat fem diferents agrupacions per curs o cíclica.

L’escola està organitzada cíclicament, sempre i quan no superin els 20 alumnes per aula. En cas que es superin, el Departament ens proporciona recursos humans per fer el desdoblament.

Des del curs 2017-2018, treballem per projectes.