MUSICOP- ESCOLA DE MÚSICA DE PALAU- VENTS A BANDA

Gràcies a la implicació dels Ajuntaments en la millora qualitativa de les escoles a partir del curs 18/19 es gaudeix d’un projecte musical portat a terme per MUSICOP i l’escola de música de Santa Maria de Palautordera

Aquest projecte està subvencionat integrament pels Ajuntaments amb conveni amb el Departament d’Ensenyament.

És un projecte destinat als alumnes de Primària amb l’objectiu final de potenciar l’educació artística com a pilar fonamental per la consecució d’objectius socials, educatius i culturals.

Més específicament, els alumnes portaran a terme un aprenentatge rítmic i de diferents iinstruments, a més a més es proposa un treball de coral i moviment amb els alumnes de primer cicle de primària per tal de preparar-los i fer-los partícips del projecte de l’escola.

El projecte de la ZER es diu “ La Música ens uneix”

Objectiu final: Formar un conjunt instrumental a la ZER.

Per a la seva realització, comptem amb dos professors a l’aula més el mestre de música.

Fer un projecte compartit potencia la cohesió i cooperació entre totes les comunitats educatives

Quina il·lusió que ens fa compartir!!

A final de curs realitzarem un concert conjuntament tota la ZER.

Memòria del primer any de treball:

MEMÒRIA 1 VENTS A BANDA