APADRINAMENTS TAC

Arrel de les visites organitzades pel CRP per les diferents escoles de la zona sobre la utilització de les noves tecnologies,  ens vam plantejar la utilització de la robòtica a Educació infantil i Cicle Inicial i Mitjà, perquè a Cicle Superior ja fem la robòtica pel Robotseny.

Des del curs 16/17 que els alumnes treballen amb les beebots que ens cedeix per un temps determinat el CRP de Sant Celoni

A final del curs 17/18 vam considerar que era una tecnologia que ens permetria seguir innovant i que si teníem els robots sempre a l’escola podríem fer una seqüència d’activitats més sistematitzada i estructurada, alhora que tots en gaudirien més.

Considerem pot ser eina molt interessant per potenciar les capacitats dels nostres alumnes, i per tant, al ser diferent, serà molt més motivadora de cara als alumnes.

L’escola ha comprat 3 Pro-bots i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ens ha comprat 5 robots més.

Ara que ja tenim prou robots podem plantejar-nos establir un calendari per a la utilització dels robots i per als apadrinaments.

Com que és una novetat per l’escola farem una primera sessió d’experimentació conjunta (d’alumnes i mestres) per cicles.

Creiem que si treballem la robòtica de forma sistemàtica, potenciarem:  l’interès per la descoberta i la manipulació, l’experimentació, la participació, a fer deduccions, a comunicar-se entre ells, a respectar el seu torn i a prendre decisions. I treballarem els mateixos continguts de la lectura, el projecte de classe, l’orientació espacial i les matemàtiques d’una manera diferent i molt més motivadora.

COM AVALUAREM EL PROJECTE?

 

L’avaluació ha de ser continuada partint de la experimentació, despertant la seva curiositat i valorant que la robòtica és una eina o recurs a més a més de les que es fan servir habitualment, molt positiu pel seu aprenentatge. Cal avaluar diferents aspectes com la capacitat per programar el dispositiu per fer el recorregut cap a l’objectiu, la implicació en l’activitat, la participació i motivació per experimentar i treballar en grup reduït respectant als companys, ser capaç de donar les ordres correctes al robot i saber expressar les pròpies reflexions.

 

De moment, les primeres sessions estant sent fantàstiques!! Tots aprenem de tots!

Seguim!