Casal d’estiu

A totes les escoles de la ZER,  es fan Casals d’Estiu, ja siguin orgnitzades per les AMPES i/o els Ajuntaments.