Activitats extraescolars

L’AMPA de cada escola és l’encarregada d’organitzar les diferents activitats extraescolars.
Activitats Extraescolars curs 2016-17