Àrea GEP

Espai del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)

El professorat impulsor del GEP rebrà la formació durant dos cursos per tal d’introduir l’aprenentatge d’una matèria en anglès, seguint la metodologia AICLE (CLIL)

Professorat i matèries participants

Matèria Professorat Nivells participants
Biologia i Geologia Empar Garcia

Pilar Rodríguez

1r ESO

3r i 4t d’ESO

Educació Física Jordi Solé 2n i 3r d’ESO
Tecnologia Maria Llopart 3r i 4t d’ESO