Horaris

Marc horari lectiu

L’horari escolar per a tots els grups durant tot el curs serà de 8h a 14h30 en Jornada Compacatada.

Horari de consergeria

De dilluns a divendres                                 De 7h30 a 15h

Horari de secretaria

Dilluns                                                            De 7h45 a 14h30 i de 15h a 17h
Dimecres                                                        De 7h45 a 14h30
Divendres ( Alterns )                                     De 7h45 a 14h30