Estudis

En aquest espai hi ha l’oferta formativa del centre, on podreu trobar la informació relativa a:

  • professorat
  • matèries
  • matèries optatives
  • treball de síntesi o treball de recerca
  • mesures flexibilitzadores i grups de reforç
  • dies festius i de lliure disposició
  • projectes
  • calendari d’avaluacions
  • dates de lliurament de notes