Help with Search courses
Espai Moodle del Grup de treball "Eines per a una avaluació competencial". Membres: Mònica Bonet, Jordi Cervera, Gerard Carceller, Alícia de Blas, Laura Escoda, Esmeralda Jiménez, Ester Marco, Carme Perales, Carme Santamans, Teresa Torrell, Isabel Torrents i Maite Vidal.
Espai Moodle del Grup de treball "Eines per a una avaluació competencial". Membres: Manel Belanche, Mònica Bonet, Jordi Cervera, Gerard Carceller, Laura Escoda, Esmeralda Jiménez, Carme Perales, Carme Santamans, Òscar Solé, Teresa Torrell, Isabel Torrents i Maite Vidal.