Instal·lacions

cavallera1Les principals instal·lacions i serveis dels quals disposa el centre són:

  • BAR / CANTINA: per a tota la comunitat educativa.
  • TRANSPORT: per alumnes que provenen dels municipis adscrits al centre
  • BIBLIOTECA
 • AULA DE MÚSICA
 • AULA D’AUDIOVISUALS
 • AULA DE DIBUIX
 • 2 AULES D’INFORMÀTICA
 • 3 LABORATORIS
 • 2 TALLERS DE TECNOLOGIA
 • GIMNÀS/ SALA D’ACTES
 • ASCENSOR: per a persones amb mobilitat reduïda