Cultura i valors: Què fem amb el “Cara anchoa”?

Mireu aquest vídeo i respon les següents preguntes:
  • Creus que el repartidor va actuar bé?
  • Com valores l’actitud del youtuber?
  • Creus que la multa és justa? Per què?

Veure la Fitxa de treball 1. Resolem situacions fent clic aquí.