Instal·lacions

El centre disposa d’unes instal·lacions situades en un entorn natural i properes a tots els serveis. Cada aula està equipada amb aire condicionat i calefacció, un projector i/o pissarra digital.

En l’actualitat, el centre està format per un conjunt de 8 mòduls amb aulari, un taller, un laboratori, una biblioteca i una aula d’informàtica. L’alumnat pot fer ús d’ordinadors tipus Chromebook que estan repartits en les aules de funcionament diari i dels ordinadors de l’aula d’informàtica.

Entorn natural que rodeja l’institut.