GEP: Touch the sky

 

Què s’amaga darrere les sigles de GEP? Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. El GEP és un programa d’innovació pedagògica que tracta de reforçar i ampliar l’ús de la llengua anglesa en diferents assignatures, amb la finalitat de millorar la competència de l’alumnat en llengües estrangeres.

El curs 2016-17 professorat de l’institut va començar una formació de dos anys per tal d’impartir una matèria en anglès. Durant els cursos 2016-17 i 2017-18 s’està implementant el GEP a l’assignatura de naturals (Science) a 1r d’ESO.

 

ENGLISH WEEK 2019

During the week from the 2nd to 5th April, students of first and second of ESO have gone to an school trip in Santa Sussana with the main aim of speaking English. This stay is called English Week and, like every year, a great amount of students are enjoying adventure activities while they are improving their English with native British teachers!

DYNAMIC EARTH: EARTHQUAKES

WHO EATS WHO IN THE RIVER TER?

WHY CAN’T WE LIVE WITHOUT PLANTS? CREATE A COMIC STRIP.

STUDENTS ARE GOING TO TAKE THE PET EXAM NEXT MONTH