Imatge Administrador/a Espai de suport

AGORA: Vull donar d'alta a un servei, què he de fer?

per Administrador/a Espai de suport - dilluns, 23 gener 2017, 12:34
 

Els serveis Àgora només estan disponibles pels centres docents de Catalunya. Per tant, no és possible demanar l'alta a cap servei a nivell personal.

  • Qualsevol centre educatiu amb identificador de la XTEC pot demanar l'alta a qualsevol dels serveis que inclou el projecte Àgora (Moodle, Nodes i Marsupial) des de la pàgina d'alta serveis Àgora. Per poder-ho fer el centre ha de disposar de nom propi. En cas que no sigui així es pot demanar des d'aquesta pàgina d'Atenció a l'usuari de la XTEC.
    • Des del curs 2011/12, només poden demanar l'alta als serveis d'Àgora els gestors que el centre hagi designat. A la pregunta freqüent "Com es designen els gestors de centre?" s'expliquen els passos que ha de seguir un centre per assignar el primer gestor.
    • Qualsevol dels gestors de centre pot demanar l'alta als serveis d'Àgora des de l'apartat El meu Àgora | Sol·licitud de serveis, mitjançant un formulari on haurà de seleccionar els serveis que sol·licita, indicar el càrrec que ocupa dins el centre i acceptar les condicions d'ús.
    • Un cop finalitzat el tràmit, l'alta quedarà pendent de confirmació de forma que els serveis sol·licitats no s'activaran fins que aquesta es resolgui positivament per l'equip Àgora.

  • Les escoles oficials d'idiomes (EOI) amb identificador XTEC i nom propi poden sol·licitar el servei Moodle des del Portal d'Àgora-EOI. Igual que en el cas dels centres educatius només poden demanar l'alta als serveis d'Àgora-EOI els gestors que el centre hagi designat.

» Preguntes freqüents