Pla d’acció del menjador per al curs 20-21

A causa de la reorganització de l’escola per adaptar-la als criteris sanitaris per fer front a la pandèmia provocada per la covid-19, el menjador escolar del curs 20-21 s’organitzarà segons aquest Pla d’acció que podeu consultar

Pla d’acció del menjador escolar per al

curs 20-21