Quotes

QUOTES DE L’ESCOLA:

 El projecte educatiu de centre contempla la socialització del material didàctic. Per aquest motiu el Consell Escolar té aprovat un sistema de quotes per fer front a les despeses que es generen al llarg del curs a les aules. Amb aquestes quotes als pares i mares no us cal comprar cap material, les comandes de tot el necessari les fan l’equip de mestres. Les quotes queden repartides de la següent manera:

  • quota de setembre (Ed. Infantil i Primària) : 70 € que es destinen a la compra de joguines, material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies, ) i a activitats culturals al teatre. 20 € van destinats al material que edita l’escola i al manteniment informàtic de les aules.
  • quota de febrer (Ed. Infantil): 52 € destinats a material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies, ), a la compra de la samarreta que cada nen/a ha de portar per la Trobada de Dansa de les cinc escoles de Cardedeu i a les activitats del Museu-arxiu Tomàs Balvey.
  • quota de febrer (Ed. Primària): 70 € destinats a material didàctic, material fungible (pintures, colors, papers, materials de tallers, fotocòpies, e), i el material de suport a l’anglès. A Cicle Inicial, per la compra de la samarreta que cada nen/a ha de portar per la Trobada de dansa de les cinc escoles de Cardedeu. A Cicle Mitjà i Superior es destinen a l’agenda.

Per aquesta finalitat l’escola us farà dos càrrecs, un al setembre i un altre al febrer al vostre núm. de compte facilitat en el moment de la matricula.

A Cicle Inicial no utilitzem llibres de text, només heu de comprar els d’anglès de 2n i portar-los a l’escola el primer dia de curs. L’escola us informarà de quins són a finals de 1r i no caldrà que els folreu.

També hi ha alguns quaderns de treball per al Cicle Mitjà i Cicle Superior que són fungibles. Els heu de comprar i portar-los a l’escola el primer dia de curs. L’escola us facilitarà la llista abans d’acabar el curs. La resta de llibres que s’utilitzaran no cal que els compreu ja que estan inclosos en el Projecte de Socialització que el centre duu a terme i del qual ja se us informarà cada any a finals de 2n I pel qual es fa una aportació de 15 € anuals per alumne/a.