Què cal saber sobre les proves PCR a l’escola?

L’Agència de Salut Pública consideri necessari desplaçar a l’escola una unitat mòbil i fer una prova PCR als alumnes (mitjançant l’obtenció d’una mostra del nas amb escovilló) i, si fos adient, fer també un test d’anticossos (en aquest cas amb una punxada al dit per extreure una gota de sang).  Aquesta prova pot respondre a la detecció d’un cas positiu dins del grup de convivència o en cas de cribratge a tot el centre escolar. Des de l’escola col·laborarem a la detecció de casos i acompanyarem les famílies i alumnes en tot moment.

Si es produeix el cas, des de l’escola s’avisarà prèviament les famílies afectades i se’ls donarà l’opció que un progenitor/a pugui estar present a l’hora de fer les proves als seus fills/es.

També us presentem aquest vídeo elaborat per l’equip de l’Alícia Gàmiz, infermera pediàtrica del CAP Adrià de Barcelona, que podeu compartir amb els vostres fills i filles, sobre la PCR que es realitza als nens i nens a les escoles.