Horari de secretaria

Per a qualsevol gestió administrativa que necessiteu fer us comuniqueu amb nosaltres per correu electrònic esclesaigues@xtec.cat o bé per telèfon al 93 871 18 96. I

L’horari d’atenció presencial a partir de l’1 de setembre serà de 9:10 a 14:00 hores i de 15:10 a 16.30 hores per la porta del vestíbul del C/Manel Raspall. Per entrar a l’escola haureu de portar masacareta, esperar a ser atesos/es rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada i mantenir en tot moment una distància mínima d’1’5 mestres entre persones.

La gestió del menjador per comunicar qualsevol incidència: demanda de dietes, consulta sobre adjudicacions de beques, comunicació de serveis esporàdics… l’heu de fer per missatgeria whatsapp al núm. de telèfon del servei 609 03 07 17 com a màxim a les 8:40 hores del mateix dia de la incidència.