Autoritzacions d’inici de curs

Tal i com estableix el Pla d’organització del curs 20-21 i les normatives del Departament d’Educació; aquest inici de curs 20-21 cal que les famílies signeu cadascun d’aquests documents i els lliureu a l’escola:

1 – Addenta de la carta de compromís educatiu . Document presentat al Consell Escolar on s’expliciten els compromisos de l’escola  de la família que permetran que es pugui gestionar el bon funcionament de l’escola mentre duri la pandèmia.

2 – Declaració responsable d’Ed. infantil o bé Declaració responsable d’Ed. Primària. Documents del Departament d’Educació presentat la setmana el 8 de setembre en el qual les famílies expliciten el seu compromís i responsabilitat vers els seus fill/es per evitar contagis.

3- Autorització per al procediment de gestió de casos covid, document del Departament d’Educació presentat la setmana el 16 de setembre  on les famílies autoritzen la gestió de proves i de comunicació de resultats si fossin necessàries.

4- Autorització digital  del Departament d’Educació per tal que les i els als alumnes de menys de 14 anys puguin fer ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula a l’Escola Les Aigües durant el curs 2020-21.

5 – Declaració responsable per a activitats extraescolars organitzades per l’AFA Les Aigues.