Memòria Anual de Centre 19-20 (MAC)

La Memòria Anual de Centre (MAC)  és el document que recull l’avaluació de la Programació General Anual (PGA) i es presenta al Consell Escolar cada inici de curs. En el document s’analitza el grau d’assoliment dels objectius proposats a l’inici de curs i es fan les propostes de millora per al curs següent. Aquí podreu consultar la MAC 19-20 presentada al Consell Escolar el 23 de novembre de 2020. A  la secretaria de l’escola estan disponibles per a tothom que ho vulgui consultar l’execució dels objectius contemplats i les estratègies per fer-ne el seguiment.