Tasques d’estiu i calendari setembre

Alumnat ESO

  • Enllaç a les tasques d’estiu
  • Dirigit als alumnes que aquest any han cursat 6è, 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO.
  • Les tasques corresponen a les 3 matèries instrumentals: Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua Castellana.
  • La feina s’haurà d’entregar el primer dia de curs al professor de la matèria corresponent.
  • L’avaluació d’aquestes tasques es comptabilitzarà dins el primer trimestre.

Alumnat de Batxillerat amb matèries pendents

  • Calendari
  • Enllaç a les tasques
  • Les tasques són imprescindibles per aprovar la matèria a les proves extraordinàries del 2 i 3 de setembre de 2019.
  • La feina s’ha de presentar al professor el dia de la prova.
  • Si un alumne té una matèria pendent, no cal que faci la feina comuna a tot l’alumnat (paràgraf inicial).