Missió, visió i valors

Missió

L’Institut de Vilafant és un centre públic que treballa per aconseguir que els joves assimilin de forma crítica els elements de la cultura i la llengua catalanes i esdevinguin ciutadans capaços de desenvolupar els seus deures i exercir els seus drets en una societat democràtica en un món canviant.

Visió

Volem ser un centre de referència que ens permeti arribar a un nivell d’equitat i d’excel·lència en el desenvolupament acadèmic, ètic i social del nostres alumnes, atenent les individualitats i donant respostes a la societat.

Volem excel·lir en docència, organització, orientació acadèmica i professional, implicació, atenció a la diversitat i en la relació amb l’entorn.

Valors

L’objectiu és la formació integral de tot l’alumnat i els valors a fomentar són reponsabilitat, esforç, eficàcia, eficiència, rigor, igualtat i respecte a tu mateix i als altres.