Normes i funcionament

L’Institut es regeix per una sèrie de normes, l’objectiu de les quals és garantir el bon funcionament del centre a tots els nivells, així com possibilitar un espai en el que el respecte als altres sigui la base de la convivència.

Objectius generals de centre

 • Organització flexible de grups d’alumnes o creació de grups més reduïts (sempre segons les possibilitats del centre) per poder atendre millor les necessitats de tots els nivells educatius i garantir una atenció a la diversitat més individualitzada.
 • Revisió de les programacions de cada àrea i del sistema d’avaluació.
 • Potenciació del seguiment dels alumnes a través de la programació de l’acció tutorial. Facilitar els mitjans per afavorir la participació activa de l’alumnat i dels pares/mares en tots els aspectes de la gestió del centre.
 • Oferir una oferta d’activitats extraescolars variada i de qualitat.
 • Potenciar el manteniment i la neteja general del centre.

Funcionament

 • Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a mínim, durant el 1r trimestre.
 • Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip directiu.
 • Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies.
 • Entrevista anual amb el/la tutor/a, i sempre que calgui amb caràcter d’urgència.
 • Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels alumnes.
 • Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes.
 • Els alumnes no surten del centre durant el temps de l’esbarjo.
 • Comunicació telefònica immediata a la família en cas de necessitat.
 • Tramitació de beques.
 • I també, altres serveis de tipus més genèric.

Comunicació amb el centre

Per tal que la comunicació entre els pares i els professors sigui el més fluïda possible, us recomanem que no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, tant amb els tutors dels vostres fills/es com amb l’equip de direcció. En aquest sentit, cal dir que som a la vostra disposició, i per poder atendre-us amb més eficàcia, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres trucant al telèfon del centre (972 50 82 85) o per correu electrònic (b7008390@xtec.cat).

NORMES I HÀBITS:

NORMES DE CONVIVÈNCIA:

Per tal d’assegurar una correcta convivència entre totes les persones que, d’una manera o altra, comparteixen el centre i, d’acord amb el que estableix la legislació educativa i especialment el Decret 102/2010 sobre Normes d’Organització i Funcionament dels Centres, és voluntat del Consell Escolar de l’Institut de Vilafant, com a representant de tots els estaments que conviuen en el centre, establir unes normes de convivència que en regeixin totes les activitats.