Instal·lacions

NORMATIVA INSTAL.LACIONS:
  • Cal tenir una actitud de respecte total per les instal·lacions i el material del centre, i vetllar per la seva neteja i conservació.
  • Per tal de facilitar la neteja diària de l’aula cal deixar les cadires sobre la taula després de la darrera hora de classe. El professor/a que sigui a l’aula vetllarà perquè es faci.
  • Cada alumne/a és responsable de la neteja i conservació de la seva cadira, la seva taula i el seu voltant.
  • Si s’ocasiona algun desperfecte, cal notificar-ho al/la tutor/a, per tal de poder-ho solucionar tan aviat com sigui possible. En cas que el desperfecte sigui intencionat o degut a un mal ús del material o les instal·lacions, els responsables hauran d’abonar-ne l’import de la reparació.
  • El centre habilitarà un espai on l’alumnat pot deixar les bicicletes.