European Region Action Scheme for the Mobility of University Students

Erasmus+: I-youth

El curs passat, l’Institut de Vilafant va presentar un projecte, força ambiciós, pel Programa Erasmus Plus de la Unió Europea. El nostre projecte, anomenat I-Youth va ser escollit pel seu rigor, i innovació docent. La implementació del projecte es durà a terme durant els cursos acadèmics 16-17 i 17-18 amb tot l’alumnat integrant del segon curs d’ESO.

Si bé molts ja haureu sentit a parlar de Programes Erasmus (establerts el 1987), l’Erasmus + té un nou format que combina tots els plans actuals de la UE en matèria d’educació, formació, joventut i esport, aquesta reforma es va iniciar a partir de l’any 2014. Es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formadores de les persones (estudiants, professorat i altre professionals de l’educació).

L’objectiu del nostre projecte dins aquest marc, va sobretot encaminat a millorar la metodologia emprada a les aules, treballant per projectes i basant l’aprenentatge en problemes reals. Incidint alhora en el treball transversal de les matèries i l’obertura a noves maneres d’aprendre.

Així doncs, a Vilafant ja ens hi hem posat i estem començant a introduir nous apropaments d’ensenyament i aprenentatge. D’entrada, aquesta transformació s’està aplicant a les matèries de Música, Matemàtiques i Anglès (llengua vehicular a l’hora de compartir les nostres experiències amb els altres centres participants d’origen molt divers). En aquest projecte fins i tot hi ha un centre Chinès implicat per poder fer una comparativa i treballar col.laborativament.

En aquesta primera fase, després de diverses reflexions a l’aula sobre temes com la innovació, l’emprenedoria, etc. emmarcats dins el treball emocionalment efectiu, els alumnes estan recollint informació, realitzant tasques d’observació del seu entorn més immediat: Vilafant, per acabar decidint què els agrada i en què volen treballar per poder millorar alguna cosa en l’àmbit local i deixar la seva empremta. Per tant, una qüestió clau és establir contacte directe amb entitats locals, tant institucions com organismes associatius i altres col·lectius d’àmbits diversos que treballen per a la comunitat. A partir d’aquí, han de compartir les seves experiències, debatre, i fer un llistat de projectes que voldrien posar en marxa. Posteriorment, n’hauran de triar un, i dissenyar tots els passos a seguir per a posar-lo en pràctica.

El procés de treball està essent molt enriquidor tant per al professorat com per als alumnes, que es mostren oberts i motivats davant la possibilitat d’aplicar els seus coneixements i les seves habilitats a l’hora de plantejar i resoldre qüestions que els toquen de molt a prop.

Per posar en context el nostre projecte dins el Programa Erasmus +, al llarg del seu desenvolupament, alumnes i professors compartiran les seves experiències en diverses ocasions amb els membres participants dels altres països. Alguns d’ells viatjaran a altres centres educatius per presentar l’evolució del seu treball i conèixer, en primera persona, els models educatius de cada país, els seus processos d’aplicació de les diferents metodologies, la transformació de les mateixes i els resultats que n’obtenen. Els grups d’alumnes viatgers seran els encarregats de transmetre el que s’està fent a les nostres aules i traslladar, a l’alumnat de l’ins Vilafant, tot el que s’hagi anat aprenent i compartint durant els dies de les trobades, la primera de les quals és a Romania. Ja estem impacients!

erasmus1 erasmus2