Art medieval

Els alumnes de 2D han realitzat un projecte d’art medieval a la matèria de Socials, amb el guiatge de la professora Raquel Moreno. Han confeccionat un lapbook estudiant l’art romànic i gòtic.

Matemàtiques 2n ESO PIM

Amb els alumnes de 2n d’ESO PIM a l’assignatura de Matemàtiques, hem treballat els ingressos i les despeses utilitzant el full de càlcul. Han realitzat un full de càlcul que calcula de forma automàtica (utilitzant algunes fórmules) els ingressos i les despeses.