El curs 15-16 iniciem el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Comercials.

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

S’imparteix en modalitat dual ( es combina la formació a l’Institut i a l’empresa, on l’alumne, atès que és un treballador, rep una remuneració ) i s’estructuren en mòduls professionals.

Presentació dels estudis.

Proves Cb 4t ESO

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu,… Llegeix més»